Nemecko spustilo novú iniciatívu na vytvorenie síl rýchlej reakcie Európskej únie. Podporili ju ďalšie štyri členské štáty EÚ, uviedla vo štvrtok tlačová agentúra DPA.

Iniciatíva Nemecka, ku ktorej sa pripojili Fínsko, Holandsko, Portugalsko a Slovinsko, počíta s rozšírením súčasných spoločných bojových skupín aj na sily schopné rýchlo reagovať na rôzne krízy.

Podľa DPA by nový formát síl rýchlej reakcie EÚ zahŕňal aj vesmírne a kybernetické kapacity spolu so špeciálnymi bojovými silami a podpornou leteckou dopravou.

Dokument, na ktorý sa odvoláva DPA a ktorý spolu vypracovalo päť štátov EÚ, hovorí tiež o tom, že tohoročné udalosti v Afganistane opätovne ukázali, že Únia musí byť schopná konať rázne a rýchlo. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné zlepšiť dostupnosť, pripravenosť, kapacitu nasadenia a kompetencie európskych obranných síl.

Z dôvodu väčšej flexibility päť uvedených štátov navrhuje využiť článok 44 Zmluvy o EÚ (ZEÚ), ktorý je zameraný na zvýšenie účinnosti vojenských operácií EÚ a ktorý doteraz nebol nikdy aktivovaný.

Spoločná bezpečnostná a obranná politika Únie neposkytovala Rade EÚ žiadne prostriedky na to, aby mohla podniknúť vojenské akcie a spustiť núdzové operácie s podporou skupiny niekoľkých „ochotných“ štátov. Tento problém napravil článok 44 Zmluvy o Európskej únii, ktorý rozširuje rozsah bežných postupov začatia vojenskej operácie.

Dokument, na ktorý odkazuje DPA, poukazuje na to, že aktivácia článku 44 ZEÚ umožní vznik koalície členských štátov ochotných vykonávať bezpečnostné operácie aj bez súhlasu ostatných krajín, ktoré sa na tejto koalícii nepodieľajú. Súčasne to umožní efektívnejšie využívať existujúci režim regionálnej spolupráce.

DPA spresnila, že iniciatíva Nemecka neobsahuje presné návrhy na veľkosť síl rýchlej reakcie, iba uvádza, že pozemné sily by mali mať veľkosť brigády, teda okolo 5000 vojakov.

Súčasný koncept bojových skupín EÚ počíta s tým, že neustále sú v pohotovosti dve skupiny, z ktorých každá má okolo 1500 vojakov. Tí pochádzajú z rôznych členských krajín EÚ a striedajú sa na báze šesťmesačnej rotácie. DPA však upozornila, že v skutočnosti je problematické zaistiť plnú obsadenosť oboch bojových skupín a v súčasnosti je k dispozícii len jedna plne funkčná bojová skupina.

(tasr)