Súčasné kone pochádzajú z jedinej línie z východnej Európy, píšu vedci vo výskume zverejnenom v časopise Nature.

Na výskume, ktorý odhalil, že dnešné kone pochádzajú z jedinej rodovej línie z oblasti Volgy a Don, sa podieľali aj vedci z českej Akadémie vied. Výskum viedol Ludovic Orlando z francúzskeho Národného centra pre vedu a výskum (CNRS).

Medzinárodný tím vedcov vyriešil aj „záhadu“ genetického pôvodu vyhynutého divokého koňa tarpana. Podľa vedcov má kombinovaný pôvod z viacerých línií. Vyvracia to predchádzajúce hypotézy, ktoré ho považovali za divého predka dnešných domácich koní alebo kríženca s koňom Przewalského.

Pri výskume vedci využili genetické metódy, ktoré umožnili analyzovať archaické genómy priamo z nálezov kostí. Vďaka tomuto postupu dokážu vedci odhaliť skutočnú príbuznosť jedincov. Orlandov tím analyzoval pozostatky pravekých kostí z 25 krajín Európy a Ázie. Experti skúmali gény z 273 koní.