Dopravné značky aj v jazykoch menšín. Parlament schválil novelu zákona o používaní jazykov národnostných menšín.

Vyplýva to z novely zákona o používaní jazykov národnostných menšín, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Do zákona sa zavedie možnosť použiť v obci informačné dopravné značky s názvom vyznačených cieľov v štátnom jazyku aj v jazyku národnostnej menšiny s cieľom navádzania účastníkov cestnej premávky.

V súčasnosti sa v jazyku menšiny uvádza názov obce na dopravných značkách označujúcich začiatok a koniec obce, ako aj na budovách orgánov verejnej správy a ďalších vybraných miestach. Ide o tie obce, v ktorých majú občania SR patriaci k národnostnej menšine trvalý pobyt a tvoria podľa dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov najmenej 15 percent obyvateľov. V tomto prípade majú právo v obci používať v úradnom styku jazyk menšiny. Novelou sa zároveň zákon upravuje tak, že v jazyku menšiny sa okrem začiatku a konca obce majú označovať aj časti tejto obce. Nová legislatíva má byť účinná od 1. januára 2022.

Ilustračná fotka. Foto: MTI/Tibor Rosta

(tasr, min)