Vlaňajší deficit Slovenska sa znížil na 5,5 percenta hrubého domáceho produktu, čo je oproti jarnej notifikácii zlepšenie. Štatistický úrad SR spresnil jarné predbežné údaje hospodárenia verejnej správy, pričom v jarnej notifikácii informoval o vlaňajšom deficite na úrovni 6,16 % hrubého domáceho produktu (HDP).

V porovnaní s jarnou notifikáciou hospodárenia štátu v minulom roku skončilo s nižším deficitom takmer o 547mil. eur. Celkový dlh verejnej správy je aktuálne nižší o 171 mil. eur, čo je o 0,83 bodu menej, ako bola hodnota v apríli. Dlh verejnej správy tak vlani podľa spresnených údajov dosiahol 55,01 mld. eur, resp. 59,74 % HDP.

Avšak v medziročnom porovnaní sa deficit verejných financií vlani zvýšil o 3,8 mld. eur, resp. o 4,1 percentuálneho bodu HDP. Ústredná štátna správa hospodárila s deficitom 5,6 mld. eur, hodnota deficitu sa zvýšila o 4 mld. eur. Dlh verejnej správy vlani stúpol o 9,733 mld. eur a celková výška dlhu v pomere k HDP sa zvýšila o 11,6 percentuálneho bodu. To však podľa úradu súviselo najmä s výrazným nárastom objemu emitovaných štátnych dlhopisov.

V porovnaní s jarnou správou úrad zapracoval do systému národných účtov štandardnú aktualizáciu zdrojových údajov. Najvýznamnejší vplyv 547,8 mil. eur na strane príjmov malo spresnenie daní a sociálnych príspevkov, z toho tvoril lepší výber dane z príjmov právnických osôb 471,5 mil. eur. Pôvodné odhady poklesu daňových príjmov v súvislosti s pandémiou COVID-19 boli konzervatívnejšie.

Ďalšie spresnenia súviseli s pandémiou COVID-19, úrad po detailnom preskúmaní podkladov zaznamenal vlani tiež dodatočný výdavok schémy prvej pomoci v hodnote 224,3 mil. eur. Časť opatrení sa realizovala prostredníctvom záruk sektora verejnej správy za úvery poskytnuté finančnými inštitúciami, čo viedlo k vyšším výdavkom o 25 mil. eur.

(sita)