Delta variant nového koronavírusu mal aj septembri na Slovensku takmer výhradné zastúpenie. Potvrdili ho v 99,9 percenta analyzovaných pozitívnych vzoriek.

„V septembri bolo úspešne sekvenovaných celkovo 1953 pozitívnych vzoriek. Delta variant laboratóriá identifikovali v 1951 vzorkách. Alfa variant potvrdili vo dvoch vzorkách. Iný variant nebol v analyzovaných pozitívnych vzorkách zaznamenaný,“ povedala.

Na sekvenovaní vzoriek sa podieľajú laboratóriá ÚVZ SR, Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave a Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV).

Informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

(tasr)