Sociálna poisťovňa by mala tento rok ukončiť s prebytkom 781 mil. eur. Zo štátneho rozpočtu má dostať pomoc v sume 749,2 milióna eur.

Ako sa uvádza v návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2022, bez zohľadnenia prebytku za vlaňajšok by poisťovňa vykázala ku koncu tohto roka prebytok 124,3 mil. eur.

Celkové príjmy Sociálnej poisťovne by mali za tento rok dosiahnuť 10,42 miliardy eur. Od ekonomicky aktívnych osôb by poisťovňa mala vybrať 8,39 miliardy eur, čo je oproti plánu viac o 142,9 milióna eur. O 24,1 mil. eur menej by mala poisťovňa za tento rok v porovnaní s rozpočtovanou sumou zinkasovať z dlžného poistného, keď by mala od dlžníkov dostať 187,5 mil. eur. Z pokút a penále má mať poisťovňa za tento rok príjmy vo výške 10,9 milióna eur, čo je v porovnaní s plánom o 2,1 milióna eur menej .

Výdavky poisťovne za tento rok by mali predstavovať 9,64 miliardy eur, čo je v porovnaní s plánom viac o 11,7 milióna eur. Výdavky fondu starobného poistenia by mali oproti rozpočtovanej sume klesnúť o 230,4 milióna eur na 6,94 miliardy eur. Fond nemocenského poistenia by mal za tento rok vykázať výdavky v sume 1,13 miliardy eur, pre výplatu pandemických dávok by to malo byť oproti plánu viac o 183,8 milióna eur. Vyššie ako plánované výdavky by mal vykázať aj fond poistenia v nezamestnanosti. Výdavky tohto fondu by mali v porovnaní s plánom vzrásť o 52,2 milióna eur na takmer 310 miliónov eur.

(sita, bop)