Zdravotníctvo kolabuje pre chýbajúci zdravotnícky personál. Ministerstvo problém nerieši, tvrdia lekárske odbory.

Zástupcovia Lekárskeho odborového združenia (ďalej LOZ) varujú pred kolabujúcim zdravotníctvom  nielen počas pandémie koronavírusu, ale najmä po nej.

„V roku 2019 reportovali spravodajské jednotky v ústavnej starostlivosti celkovo 1 312 chýbajúcich sestier, čo predstavuje oproti roku 2010 zhoršenie o 2,7 percent. Nedostatok lekárov za rovnaké obdobie narástol v nemocniciach o 8,5 percent, čo predstavuje spolu 1 127 chýbajúcich lekárov,“ opisujú lekári.

Na základe informácií od VÚC chýbalo v ambulanciách dodatočných 1 532 lekárov a 1 762 sestier. Sumárne pred pandémiou chýbalo 2 659 lekárov a 3 074 sestier, čo predstavuje 12 a 9-percentný deficit do naplnenia minimálneho personálneho normatívu daného zariadenia na jeho fungovanie.

V roku 2025 môže podľa odborov chýbať až dvojnásobok lekárov a sestier. Scenáre z roku 2019 totiž nerátali s pandémiou COVID-19. Nedostatok lekárov a sestier je dnes ešte horší.

„Ministerstvo zdravotníctva sa v súčasnosti snaží odpovedať na všetky problémy univerzálnou odpoveďou – že každý problém nášho zdravotníctva vyrieši pripravovaná redukcia nemocníc. Redukcia akútnych lôžok – postelí však nezníži ani počet chorých ani nebude znamenať zvýšenie počtu lekárov, sestier a ostatných zdravotníkov,“ prízvukuje predseda LOZ Peter Visolajský.

(est)