Približne stovka ľudí protestuje pred ministerstvom spravodlivosti proti reforme súdnej mapy.
Na ministerstve sa zatiaľ koná rozporové konanie k zásadným pripomienkam k novej súdnej mape vznesené krajskými a okresnými súdmi v SR. Zamestnanci bratislavského krajského súdu a siedmich okresných súdov žiadajú stiahnutie celej reformy. Držia pritom napríklad transparenty ako „stop súdnej mape“, „dosť bolo ignorancie“ a „biznis so súdnymi budovami“. Podobné protestné akcie sa konajú aj pred Krajským súdom v Košiciach, Trenčíne a Nitre, pred okresnými súdmi v Kežmarku, Čadci, Námestove, Ružomberku či Piešťanoch. Podľa protestujúcich sa ministerka nemohla stihnúť oboznámiť so všetkými pripomienkami, ktoré boli voči návrhu novej súdnej mapy. Proteže len 5. októbra sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie.

„Vaše vyjadrenia, že druhý návrh súdnej mapy vznikol na základe pripomienok vznesených voči prvej súdnej mape sú nepravdivé. Pre súdy v obvode Krajského súdu Bratislava sa nič nezmenilo. Váš druhý návrh je identický s prvým. Predstavuje zrušenie Krajského súdu v Bratislave,“ povedala na adresu ministerky spravodlivosti Mária Kolíkovej (nom. SaS) podpredsedníčka odborov pri krajskom súde v Bratislave Viera Habová. Zdôraznila, že druhý návrh novej súdnej mapy sú len politickým rozhodnutím a nie riešením problémov. Reformu súdnictva je podľa odborárov potrebné riešiť modernizáciou súdov.

„Týka sa to naozaj všetkých, nie len zamestnancov, ale aj občanov. Dostupnosť na súd bude zložitejšia,“ uviedla na zhromaždení predsedníčka odborovej organizácie zamestnancov justície SR Ingrid Vrkočová. Doplnila, že aj kompenzácia pre zamestnancov súdov v súvislosti s cestovaním je nedostačujúca. „Sto eur na mesiac a na rok je podľa nás výsmechom vzhľadom na veľké zdražovanie,“ pokračovala Vrkočová. Poukázali aj na to, že zamestnanci budú robiť na súdoch viac ako jeden rok. Predsedníčka odborovej organizácie justície skonštatovala aj to, že zamestnanci súdov pracujú za „takmer minimálnu mzdu“. „Justícia chradne, ale na budovy je,“ dodala.

Návrh novej súdnej mapy navrhuje vytvoriť 30 obvodov prvostupňových súdov vrátane dvoch mestských súdov v Bratislave a v Košiciach (namiesto doterajšej siete 54 obvodov okresných súdov) a troch obvodov odvolacích súdov (namiesto doterajších ôsmich obvodov krajských súdov). Sídla všeobecných odvolacích súdov by sa mali zriadiť v sídlach doterajších krajských súdov: v Prešove pre Východoslovenský obvod, v Banskej Bystrici pre Stredoslovenský obvod a v Trnave pre Západoslovenský obvod. Ministerstvo ráta aj so zriadením dočasných detašovaných pracovísk súdov.

(sita)