Minister Matovič vstúpil do medzinárodnej koalície ministrov financií pre klimatické opatrenia.

Rezort uviedol, že do medzinárodnej iniciatívy vstupuje v záujme zlepšenia schopností zohľadniť boj s klimatickou krízou v politikách rezortu financií a reagovať na jej ekonomické dôsledky. „Keďže nás čakajú dôležité reformy, uvedomujeme si zodpovednosť ministerstiev financií ako tvorcov hospodárskej a fiškálnej politiky pri riešení klimatickej krízy, ktorej čelíme,“ povedal Matovič vo svojom príhovore. V ňom zároveň poznamenal, že koalíciu vníma ako kľúčového hráča pri formovaní úlohy ministerstiev financií ako hybných síl v tomto úsilí a zdôraznil, že angažovanie sa v koalícii umožní Slovensku uplatniť najlepšiu medzinárodnú expertízu či kvalitnejšie zavádzať plánované opatrenia na úrovni Európskej únie v rámci balíčka Fit for 55 a plánu obnovy.

Koalícia ministrov financií pre klimatické opatrenia vznikla v roku 2019 na platforme Svetovej banky. V súčasnosti združuje 65 štátov a 25 významných medzinárodných organizácií a finančných inštitúcií. Jej cieľom je pomôcť krajinám vymieňať si skúsenosti a dobrú prax v oblasti ekonomických, daňových a rozpočtových opatrení, ktoré sa ukazujú ako jedny z najefektívnejších v boji s klimatickou krízou.

(sita)