Európska komisia v súvislosti s rozhodnutím poľského ústavného súdu opätovne zdôrazňuje prednosť práva Európskej únie.

Štvrtkové ústne podanie rozhodnutia poľského ústavného súdu vyvoláva vážne obavy, pokiaľ ide o prednosť práva Európskej únie (EÚ) a autoritu Súdneho dvora Európskej únie. Na svojej webstránke to konštatuje Európska komisia (EK).

EK v súvislosti so spomenutým rozhodnutím háji a opätovne zdôrazňuje základné zásady právneho poriadku únie, a to konkrétne, že právo EÚ má prednosť pred vnútroštátnym právom, vrátane ústavných ustanovení a tiež, že všetky rozhodnutia Európskeho súdneho dvora sú záväzné pre všetky orgány členských štátov, vrátane vnútroštátnych súdov.

„Podrobne analyzujeme rozhodnutie poľského ústavného súdu a rozhodneme o ďalších krokoch. Komisia nebude váhať využiť svoje právomoci, ktoré jej vyplývajú zo zmlúv, aby zaistila jednotné uplatňovanie práva únie a jeho integritu,“ konštatuje EK vo vyhlásení s tým, že Európska únia je spoločenstvom hodnôt a právneho poriadku, ktoré sa musia dodržiavať vo všetkých členských štátoch. Práva Európanov, ktoré im vyplývajú zo zmlúv, sa musia chrániť bez ohľadu na to, kde v Európskej únii žijú. „Úlohou Európskej komisie je zaručiť riadne fungovanie právneho poriadku únie a zaistí, aby tomu tak bolo aj naďalej,“ uzavrela EK.

Ústavný súd v Poľsku vo štvrtok rozhodol, že niektoré zákony Európskej únie, ustanovenia zmlúv o EÚ a taktiež niektoré rozsudky súdov EÚ sú v rozpore s poľskou ústavou. Zároveň skonštatoval, že členstvo Poľska v EÚ a podpísanie zmlúv neznamená, že by súdy EÚ mali mať najvyššiu zákonnú právomoc, ani to neznamená, že Poľsko presúva svoju suverenitu na EÚ.

Uvedený rozsudok sa zrodil po mesiacoch súdnych konaní, v ktorých zástupcovia poľskej vlády, parlamentu i prezident tvrdili, že poľská ústava má prednosť pred právom EÚ a rozhodnutia Súdneho dvora EÚ sú niekedy v rozpore s poľským právnym poriadkom.

Súd rozhodoval o tejto otázke na žiadosť poľského premiéra Mateusza Morawieckého. Ten sa na ústavný tribunál obrátil v marci po tom, čo Súdny dvor Európskej únie (ECJ) rozhodol, že právo EÚ je nadradené poľskej ústave. Súd sa vtedy zaoberal širšími zmenami v poľskom justičnom systéme, ktoré iniciovala vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) a podľa EÚ narušujú systém demokratických kontrol a protiváh.

Ústavný súd sa kauzou začal zaoberať v júli, no rozhodnutie potom niekoľkokrát odložil. Vláda PiS od prevzatia moci v roku 2015 uskutočnila viacero zmien vo fungovaní súdnictva. Reformy boli podľa nej potrebné v záujme zlepšenia efektivity súdneho systému a boja proti korupcii. Kritici tvrdia, že zmeny narúšajú rovnováhu medzi výkonnou, zákonodarnou a súdnou mocou.

Poľská vláda v marci argumentovala, že ECJ vyhlásením nadradenosti európskeho práva nad poľskou ústavou prekročil svoje právomoci. Minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro pred niekoľkými týždňami označil kritiku zo strany EÚ za „hybridnú vojnu“ proti poľskému právnemu systému.

(sita)