Rozhodnutie poľského Ústavného súdu vyvoláva vážne obavy, keďže právo EÚ má prednosť pred vnútroštátnym právom vrátane ústavy. Uviedla to Európska komisia vo štvrtok večer v reakcii na verdikt poľského Ústavného súdu, že niektoré články zmlúv s EÚ nie sú v súlade s poľskou ústavou. Súd vo Varšave tým spochybnil prednosť legislatívy EÚ pred poľskými zákonmi.

Komisia taktiež upozornila, že všetky rozhodnutia Súdneho dvora EÚ sú záväzné pre orgány všetkých členských štátov vrátane vnútroštátnych súdov. „Rozhodnutie poľského Ústavného súdu si podrobne preštudujeme a následne rozhodneme o ďalších krokoch. Komisia v prípade potreby využije svoje právomoci podľa Zmlúv o fungovaní EÚ na zabezpečenie jednotného uplatňovania a integrity práva Únie,“ uvádza sa vo vyhlásení eurokomisie. Vyhlásenie zároveň spresňuje, že EÚ je spoločenstvom založeným na hodnotách a práve, ktoré platia vo všetkých členských štátoch. Komisia zdôraznila, že práva Európanov podľa Zmlúv o fungovaní EÚ (ZFEÚ) musia byť chránené bez ohľadu na to, kde v Európskej únii žijú.

(tasr)