Hygienici potvrdili koronavírus vo viac ako 90 percentách odobratých vzoriek odpadových vôd. Úrad verejného zdravotníctva pozoruje nárast počtu pozitívnych vzoriek.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva odobrali v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd v týždni do 4. októbra 2021 v rámci monitoringu odpadových vôd na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 celkovo 218 vzoriek. Vyšetrené boli kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou. Pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami bolo 197 vzoriek, čo činí viac ako 90 percent. Informoval o tom vo štvrtok hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

V ostatných týždňoch pozoruje Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 39. kalendárnom týždni bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách. Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na pretrvávajúci vysoký výskyt v Bratislavskom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. Mierne zvýšenie sleduje ÚVZ v Nitrianskom kraji. Naopak, pokles vírusovej nálože zistili v Trnavskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji.

Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii.

(sita)