Silnejšie právomoci dostane minister vnútra vo vzťahu k policajtom, ktorí sú ustanovení do funkcií nadriadeného. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe, ktorú presadili koaliční poslanci. Rovnako silnejšie právomoci bude mať generálny tajomník služobného radu. Za prijatie návrhu zákona v pléne parlamentu hlasovalo 79 poslancov zo 125 prítomných.

Parlament podľa prijatého pozmeňujúceho návrhu rozhodol, že ak si to vyžaduje dôležitý záujem služby, môže minister previesť aj bez uvedenia dôvodu nadriadeného zamestnanca na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby. Ak to nie je možné, môže preložiť nadriadeného na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu.

Väčšie právomoci dostane aj generálny tajomník služobného úradu. Bude môcť odvolať vedúceho zamestnanca vo svojej riadiacej pôsobnosti bez uvedenia dôvodu iba so súhlasom príslušného ministra alebo vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Odvolanie z funkcie v bežnom prípade bude možné uskutočniť bezodkladne.

Poslanci tiež rozhodli, aby štátnemu tajomníkovi podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, patrila paušálna náhrada na pokrytie nevyhnutných výdavkov za služby a iných osobných výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie v rovnakej sume, ako prislúcha štátnym tajomníkom na ministerstvách.

Novelu zákona kritizovala opozícia. Nezaradený poslanec Erik Tomáš (Hlas-SD) uviedol, že v programovom vyhlásení vlády je záväzok, že výber ľudí do štátnej správy bude čisto odborný a transparentný. „A hlavne ste tú stať nazvali odborníci namiesto našich ľudí do štátnej správy,“ povedal Tomáš.

(sita)