Univerzita Komenského v Bratislave je podľa moskovského rebríčka treťou najlepšou v krajinách V4.

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave sa v najnovšej edícii moskovského rebríčka The Three University Missions umiestnila na 272. pozícii. Informovala o tom hovorkyňa UK Lenka Miller. Ide o doposiaľ druhé najlepšie umiestnenie UK, odkedy bola v roku 2018 zaradená do zoznamu. V rámci V4 sa vyššie umiestnila len Varšavská univerzita (119. miesto) a Karlova Univerzita v Prahe (150. miesto). UK tak predbehla aj Masarykovú univerzitu v Brne, ktorá sa umiestnila na pozícii 301. – 350. V prvej tisícke sa zo slovenských vysokých škôl umiestnili aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (651. – 700. miesto), Slovenská technická univerzita v Bratislave (701. – 800. miesto) a Technická univerzita v Košiciach (901. – 1000. miesto). Žilinská univerzita v Žiline a Trnavská univerzita v Trnave obsadili nižšie pozície.

Tohtoročný rebríček hodnotil 1 650 vysokoškolských inštitúcií z 97 krajín a území, ktoré boli vybrané zo zoznamu viac ako 2 000 inštitúcií zo 119 krajín sveta. Hodnotenie rebríčka sa zameriava na tri oblasti. Oblasť vzdelávanie tvorí 45 percent, veda 25 percent a na univerzitné pôsobenie na spoločnosť 30 percent. „V procese hodnotenia sa nevyužívajú žiadne subjektívne prieskumy. Projekt využíva dáta a metriku z InCites od Clarivate Analytics, ktorá spravuje prestížnu databázu Current Contents, a Global Institutional Profiles Project (GIPP),“ priblížila Miller. Doplnila, že rebríček prešiel v roku 2018 nezávislým auditom spoločnosti PricewaterhouseCoopers Audit. Moskovský rebríček je pilotný projekt založený Úniou ruských rektorov a spravuje ho Association of Ranking Markers (ARM), ktorá zahŕňa aj expertov z International group of rating agencies Expert RA, VCIOM či Reputatsiya.

„Úspech v hodnotiacich rebríčkoch ako taký pre nás nikdy nebol primárnym cieľom,“ povedal rektor UK Marek Števček. Zároveň dodal, že ho potešilo pozitívne ohodnotenie ich práce a je pre nich česť ocitnúť sa v prvej trojke univerzít krajín V4. Plánujú sa však naďalej zlepšovať.