Pri aktuálnom raste cien plynu a elektriny zaznel od južanských štátov návrh na spoločné európske nákupy surovín a finančné kompenzácie chudobnejších. Pri Európskej zelenej dohode sa už počíta s odškodňovaním energetickej chudoby. Lenže to nevyhnutne vedie k finančnej centralizácii, obzvlášť vtedy, ak nebude plán obnovy jednorazovou záležitosťou, píše Juraj Hajko v komentári „Prispeje energetická chudoba k federalizácii EÚ? Smerujeme k tomu“.

„Finančná, čo je v konečnom dôsledku politická federalizácia, môže prísť rýchlejšie a zájsť ešte ďalej, ako si myslíme. Svedčia o tom dva príklady. O aktuálnom prudkom náraste cien plynu a energie sa diskutovalo už aj na európskej úrovni. Španielsko a Taliansko navrhli spoločný nákup ropy a zemného plynu. Padol tiež návrh centralizovane finančne pomáhať chudobnejším Európanom pri rastúcich cenách energií. Pripomeňme si, že súčasný plán obnovy je balíkom 750 miliárd eur v podobe pôžičiek a grantov, ktoré bude potrebné začať od roku 2028 splácať. Preto Únia prichádza s viacerými environmentálnymi daňami a poplatkami. Hoci to malo byť jednorazové opatrenie, z južanských štátov sa ozýva, že by sa plán obnovy mohol stať trvalým, nie jednorazovým finančným nástrojom na financovanie reforiem“, píše Juraj Hajko v komentári denníka Štandard.

(fan)