Poslanci na štvrtý pokus zobrali na vedomie Lipšicovu správu. Ten sľúbil, že robia všetko, aby sa Slovensko nevrátilo do systému „našich ľudí“.

Za prijatie správy hlasovalo 75 členov zákonodarného orgánu. Správu sa podarilo plénu vziať na vedomie až na štvrtý pokus, keďže predtým bolo na hlasovaní prítomných iba 73, respektíve 68 poslancov. Parlament tak nebol uznášaniaschopný.

Lipšic v záverečnom slove spomenul, že špeciálna prokurátora bola v rozprave napádaná, že sa vedú trestné stíhania, ktoré majú politický podtext. „To vylučujem,“ vyhlásil a dodal, že sú stíhaní aj nominanti súčasnej vládnej koalície. Poukázal na to, že v minulosti bol systém, kde boli trestné veci politicky ovplyvňované a sú podozrenia, že niektoré trestné stíhania boli koordinované z úradu vlády.

Ako ďalej poznamenal, zamietol desiatky sťažností. „Zrušil som len jedno uznesenie o vznesení obvinenia, ktoré sa týkalo trestného stíhania Roberta Fica. Máme rovnaký meter na každého,“ vyhlásil s tým, že nebude tolerovať „premotivované stíhania“. Lipšic sľúbil za prokurátorov ÚŠP, že urobia všetko, čo je v ich silách a zákonných možnostiach, aby sa Slovensko nevrátilo do systému „našich ľudí“ a aby princíp rovnosti pred zákonom platil čo najdôslednejšie.

V roku 2020 bolo podľa výročnej správy odsúdených 220 osôb, na ktoré bola podaná obžaloba prokurátorom ÚŠP, čo predstavuje nárast o 17 odsúdených osôb oproti roku 2019. Išlo o rozsudky Špecializovaného trestného súdu, ale aj o rozsudky všeobecných súdov, pokiaľ prokurátor ÚŠP podal obžalobu na vecne príslušný okresný súd v prípadoch, ktoré nepatrili do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu. Oslobodených bolo 15 osôb, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje pokles o osem osôb.

V roku 2020 podľa správy nastal výrazný nárast trestne stíhaných osôb za trestné činy spáchané organizovaným zločinom. Počet páchateľov trestne stíhaných pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny stúpol podľa správy oproti roku 2019 o 28 osôb na celkovo trestne stíhaných 72 osôb. Dohromady bolo za organizovaný zločin vlani stíhaných 163 obvinených a obžalovaných bolo 90 osôb. Právoplatne odsúdených bolo celkovo 67 osôb.

Ako sa v správe ďalej uvádza, nárast počtu stíhaných osôb v súvislosti s organizovaným zločinom súvisí aj s mediálne známymi kauzami pod názvami Božie mlyny, Očistec či Judáš, v rámci ktorých obvinili viacero osôb, ktoré boli na čele Policajného zboru vrátane bývalého špeciálneho prokurátora. „Tieto osoby sú obvinené za to, že namiesto boja proti organizovanému zločinu konali v jeho prospech, čo ohrozovalo samotný základ právneho štátu a vieru ľudí v spravodlivosť a rovnosť pred zákonom,“ napísal vo výročnej správe špeciálny prokurátor Lipšic.

Pre korupčné trestné činy bolo podľa správy v roku 2020 stíhaných 189 páchateľov, čo je v porovnaní s rokom 2019 zvýšenie počtu o 50 obvinených a oproti roku 2018 zvýšenie o 54 obvinených. Výrazne narástol taktiež počet obžalovaných, ktorých bolo spolu 124 (v roku 2019 to bolo 83 a v roku 2018 to bolo iba 50 osôb). Dohoda o vine a treste sa uzavrela s 34 osobami (v roku 2019 to bolo 44 osôb, v roku 2018 to bolo 64 osôb). Odsúdených bolo 118 osôb (v roku 2019 to bolo 87 a v roku 2018 spolu 93 osôb).

Vlani pribudlo do registra ÚŠP 148 nových trestných vecí z oblasti extrémistickej kriminality. V 79 trestných veciach bolo vedené trestné stíhanie vo veci a v 69 trestných veciach bolo vznesené obvinenie voči 80 osobám.

V roku 2020 bol určený počet funkčných miest na ÚŠP na 30 prokurátorov. Na ÚŠP však pôsobilo 24 prokurátorov.

(sita)