Ceny energií nerastú len na Slovensku, energetická kríza sa prejavuje globálne. V Číne dochádza k výpadkom zásobovania elektrinou, čo sa prejaví ďalším nedostatkom dôležitých komodít a rastúcimi cenami tovarov. Hoci sa týmto problémom nevyhneme, Európa by sa mohla aspoň poučiť, píše v Štandarde Pavol Minárik.

„Jedna vec sú rastúce ceny, iná vec je skutočný nedostatok. Je možné, že sa k nemu blížime aj v Európe, Čína ho však zažíva už dnes. Viac než polovica čínskych regiónov v rôznych formách čelí nedostatku elektriny. Niekde sa problém dotýka len priemyslovej výroby, inde už aj domácností. Pritom na severe Číny už panuje zima s nočnými teplotami pod nulou. Výpadky sa týkajú aj verejného osvetlenia, semaforov či vysielačov mobilných operátorov“, pripomína Pavol Minárik.

„Hoci čínska energetická kríza nie je vyvolaná výhradne – a možno ani primárne – environmentálnou reguláciou, ukazuje nám, aké nepríjemné následky môžu mať chyby v oblasti energetickej politiky. Európa, ktorá balansuje na hrane energetickej krízy, by mala udalosti v Číne pozorne sledovať. Nielen že sa musíme pripraviť na to, že dopady nás priamo zasiahnu v podobe ďalšieho narušenia dodávateľských reťazcov a zdražovania, ale mohli by sme sa i poučiť. Hospodárska politika je vždy o presmerovaní zdrojov, či už medzi odvetviami, alebo v čase. Úspory a investície môžu mať zmysel, ak zvyšujú budúce bohatstvo. Problém centrálneho plánovania však spočíva okrem iného aj v neschopnosti nájsť správnu mieru medzi dnešnými obeťami a budúcim prospechom. Dokonca aj benevolentní plánovači – tí, ktorí sa usilujú o spoločné dobro, – budú v tejto veci tápať v tme“, píše Pavol Minárik v denníku Štandard, kde si môžete prečítať celý jeho text.

(fan)