Sudca Patrik Števík sa v Štandarde zamýšľa nad rizikami demokracie v časoch, keď pokrivkávajú ochranné mechanizmy právneho štátu a vytráca sa zodpovednosť.

„Už dlhší čas je zrejmé, že v 21. storočí zažívajú demokracia a právny štát ťažkú krízu práve tam, kde vznikli – v Európe. Pod vplyvom vedecko-technickej revolúcie a pohodlného spôsobu života európske spoločenstvo rokmi zabudlo na sebadisciplínu, rozumnosť a zodpovednosť, ktoré sú pre existenciu a fungovanie demokracie a právneho štátu bytostne dôležité. Práve skutočnosť, že demokracia je vláda ľudu, kladie na toto vysnívané štátne zriadenie veľké nároky. Na tých, čo vládnu, i na tých, ktorí mandát vlády udeľujú. Toto riziko zneužívania moci na jednej strane a neuvedomelosti davu na druhej strane bolo predmetom mnohých filozofických či štátnopolitických traktátov a dialógov“, píše Patrik Števík.

Cele text si môžete prečítať v denníku Štandard.

(fan)