Takmer štvrtina obyvateľov Belgicka by súhlasila s ukončením parlamentnej demokracie a vyše 37 percent sa vyslovilo za vládu skoncentrovanú v rukách jediného vodcu.

Belgicko Brusel

Uviedla to v pondelok televízna spoločnosť RTBF.

RTBF pripomenula, že si dala vypracovať podrobnú štúdiu verejnej mienky o vnímaní demokracie v krajine od spoločnosti Kantar, pričom výsledky ankety naznačili znepokojivé nálady v spoločnosti a poukázali tiež na názorové rozdiely medzi jednotlivými regiónmi krajiny a medzi kategóriami ľudí s rôznou úrovňou vzdelania.

Prieskum naznačil, že 37,4 percenta Belgičanov si myslí, že by sa spoločnosť lepšie riadila pod dozorom jedného autoritatívneho vodcu, o opaku je presvedčených 62,6 percenta opýtaných. Viac ako polovica populácie priznala, že súčasná parlamentná demokracia nefunguje dobre, zostáva však najlepším systémom.

RTBF upozornila, že úroveň vzdelania opýtaných ľudí ovplyvňuje dôveru v demokratický systém – u ľudí s vyšším vzdelaním je menej pravdepodobné, že budú chcieť  demokratický systém zrušiť (16,4 percenta), kým u menej vzdelaných ľudí ide o priemer na úrovni 24 percenta.

Viac ako 60 percent dôchodcov sa domnieva, že demokracia je zlá, nevedia však určiť inú alternatívu. V priemere dvaja z troch Belgičanov sa domnievajú, že žijú v demokracii. Do tejto skupiny do značnej miery spadajú ľudia starší ako 65 rokov a absolventi vysokých škôl.

S vládou „silnej ruky“, čiže s výkonom moci sústredenej v rukách jedného vodcu, súhlasia najmä mladí ľudia, nezamestnaní, robotníci a ľudia so základným vzdelaním. RTBF za „pozoruhodné“ považuje najmä zistenie, že takmer polovica mladých ľudí (47 percent), vo veku 25 až 34 rokov súhlasí s predstavou vlády podobnej diktatúre.

Podľa RTBF uskutočnený prieskum upozornil aj na rozdiely medzi regiónmi, keď takmer 43 percent obyvateľov frankofónneho Valónska sympatizuje s autoritatívnejšou formou moci, kým vo Flámsku je to iba 35 percent ľudí a v regióne Brusel len 32 percent opýtaných.

Foto: TASR/AP

(tasr)