Mesto Lučenec získalo z nórskych grantov na podporu marginalizovaných rómskych komunít takmer 750-tisíc eur.Ako pre TASR uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková, projekt Spájame sa pre viac príležitostí nemá priniesť hotové riešenia, ale ponúknuť rómskych komunitám pomoc k svojpomoci.

„Cieľom projektu je zlepšiť postavenie marginalizovaných rómskych komunít a podpora príležitostí na ich uplatnenie sa na trhu práce a v spoločnosti vo vzťahu k štyrom základným oblastiam, a to vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a predchádzanie diskriminácii,“ povedala Pivková. Ako dodala, samospráva na projekte participuje s Agentúrou práce Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a neziskovou organizáciou Projekt DOM.ov.

V rámci projektu mesto počíta napríklad s rozšírením možností trávenia voľného času v Komunitnom centre na Rapovskej križovatke i so zvýšením hygienických štandardov v jeho priestoroch. K podpore prístupu k  vzdelávaniu majú deťom a ich rodičom pomôcť informačné technológie, ktorých potreba je nevyhnutná najmä v časoch dištančného online vzdelávania.

V oblasti zamestnanosti má priniesť žiadané výsledky spolupráca s Agentúrou práce BBSK, a to zvyšovaním základných a pracovných zručností klientov a podporou zamestnávateľov na ich uplatnenie na trhu práce. Program svojpomocnej výstavby neziskovej organizácie Projekt DOM.ov má zas pomôcť aktívnym klientom projektu k nadobudnutiu ich vlastného bývania.

Podľa primátorky nie je cieľom projektu ponúknuť hotové riešenia, ale po vzore iných krajín, ako napríklad Nórsko či Dánsko, poskytnúť sociálne vylúčeným komunitám pomoc k svojpomoci. „Budeme pracovať s takou komunitou, ktorá má záujem svojpomocne sa dostať na lepšiu kvalitu života,“ dodala Pivková.

(tasr)