Kontroly reštaurácií na Orave ukázali malé nedostatky aj frustráciu personálu. Ten často čelí nadávkam a vyhrážkam.

Dodržiavanie protipandemických opatrení v zariadeniach verejného stravovania v Námestove vo štvrtok kontrolovali pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) i polícia. Podľa vedúcej oddelenia hygieny výživy RÚVZ v Dolnom Kubíne Jany Tomáškovej závažné nedostatky nezistili až na jedno zariadenie, kde dochádzalo k samoobslužnému predaju pokrmov.

„Najväčšie problémy vidíme v tom, že personál, ktorý kontroluje testy alebo COVID passy, je frustrovaný, pretože im ich zákazníci nadávajú. Dokonca v jednom zariadení bola i taká vyhrážka, že ho vypália alebo iné formy vyhrážok,“ uviedla Tomášková.

Voči zariadeniu, v ktorom dochádzalo k samoobslužnému predaju pokrmov, podľa Tomášikovej vyvodia dôsledky. „Prevádzkovateľa pozveme na RÚVZ a v správnom konaní mu uložíme dostatočne vysokú pokutu, aby sa to neopakovalo,“ potvrdila s tým, že blokovú pokutu neudelili. Nájdené drobné nedostatky prevádzkovatelia ihneď odstránili.

Tomášková avizovala, že v kontrolách budú spolu s príslušníkmi Policajného zboru pravidelne pokračovať aj v nasledujúcich dňoch a týždňoch.

(tasr)