Vláda schválila presun Múzea SNP pod ministerstvo obrany. Návrh zákona je z dielne ministerstva kultúry

Múzeum SNP

a zároveň dopĺňa funkčné obdobie štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov múzeí a galérií.

Ministerstvo kultúry SR navrhlo účinnosť zákona od januára 2022 s prihliadnutím na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu. Zároveň aj z dôvodu eliminácie neprehľadnosti vo vzťahu k čiastkovému čerpaniu rozpočtu, prechodu rozpočtovaných príjmov a výdavkov na právneho nástupcu, ako i možnosť vzniku nezrovnalostí z hľadiska účtovníctva a výkazníctva.

Ministerstvo kultúry vysvetlilo, že účelom prechodu zriaďovateľskej pôsobnosti Múzea SNP je tiež zabezpečiť kvalitnejšie plnenie zákonom zadefinovaných úloh, spájanie vedeckých a odborných kapacít, ako aj zvýšenie starostlivosti o vzácne veľkorozmerné zbierkové predmety Múzea SNP. Pod rezort obrany sa však nepresunie Digitalizačné centrum Múzea SNP ani slovenská národná expozícia v Štátnom múzeu Auschwitz – Birkenau v Osvienčime. Centrum prejde pod Slovenskú národnú galériu a expozícia pod Slovenské národné múzeum.

Schválený návrh zákona z dielne ministerstva kultúry zároveň dopĺňa funkčné obdobie štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov múzeí a galérií. Rezort kultúry zhodnotil, že súčasné nastavenie výberu a odvolania riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií je pre zabezpečenie kvalitného fungovania inštitúcií nevyhovujúce. „Dlhodobo absentuje právna úprava dĺžky funkčného obdobia štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov múzeí a galérií v platnom znení zákona, čo v praxi vedie k existencii tzv. ‚doživotných‘ riaditeľov,“ konštatovalo. Od ustanovenia dĺžky funkčného obdobia štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov múzeí a galérií očakáva, že zjednotí podmienky a zefektívni orientáciu na výsledky očakávané od riadiacich pracovníkov. Vláda schválila, že funkčné obdobie má trvať päť rokov, pričom štatutárny orgán a vedúci zamestnanec múzea a galérie môže byť do funkcie vymenovaný aj opakovane.

Foto: TASR – Ján Krošlák

(sita)