Na ostrov Lampedusa prišlo na hrdzavej rybárskej lodi takmer 700 migrantov. Územie patriace Taliansku, je bližšie k Afrike ako európskej pevnine. Preťažené a hrdzavé rybárske plavidlo so 686 ľuďmi na palube sprevádzala loď talianskej pobrežnej stráže. Migrantov následne previezli do prijímacieho strediska.

Územie je už dlho cieľovým miestom pašovania migrantov odchádzajúcich z Líbye. V priebehu rokov bola Lampedusa svedkom nespočetného množstva vrakov lodí a plávajúcich bezvládnych tiel.

Tento rok sa v Taliansku vylodilo 44 778 migrantov, pričom medzi najpočetnejšie národnosti patria Tunisania, Bangladéšania a Egypťania. Podľa štatistík talianskeho ministerstva vnútra je tento počet takmer dvojnásobný ako počet prichádzajúcich migrantov počas prvých deviatich mesiacov uplynulého roka a predstavuje tiež päťnásobok počtu osôb prichádzajúcich v roku 2019.

Zvyšujúce sa množstvo migrantov zintenzívnilo úsilie stredomorských štátov pri vyvíjaní tlaku na Európsku úniu, aby pripravila spravodlivejšiu migračnú politiku riešiacu tento problém.

Talianska ministerka vnútra Luciana Lamorgeseová sa tento týždeň stretla v španielskej Málage s náprotivkami zo Španielska, Malty, Grécka a Cypru. Uviedla, že je „naliehavo“ potrebné vytvorenie spravodlivej európskej politiky, ktorá poskytuje „ambiciózne“ financovanie hraničných hliadok, selekciu a repatriačné programy.