Poslanci schválili novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného poistenia. Novela zákona odstraňuje nespravodlivosť pri poskytovaní peňažných príspevkov na jeho kompenzáciu.

Ide o prípad, ak fyzická osoba s ŤZP vlastní okrem majetku, ktorý sa nepovažuje za majetok (napríklad nehnuteľnosť, v ktorej býva), aj ďalší majetok, s ktorým nemôže samostatne nakladať. Takáto situácia nastáva, keď osoba vlastní nehnuteľný majetok ako súčasť nerozdeleného bezpodielového vlastníctva manželov po rozvode manželov, súd však ešte o návrhu nerozhodol. „V týchto prípadoch je namieste, aby štát pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia túto situáciu zohľadnil,“ uviedli koaliční poslanci.

(sita)