Na Slovensku zomrelo v auguste 2021 o päť percent osôb menej, ako bol priemer rovnakého mesiaca v posledných piatich rokoch. Viac ako štyritisíc úmrtí v ôsmom mesiaci zároveň predstavuje najnižší počet mŕtvych za mesiac od septembra 2019. V tlačovej správe o tom informuje oddelenie komunikácie Štatistického úradu SR (ŠÚ SR).

Vo vekovej kategórii nad 65 rokov zomrelo v auguste vyše 3100 osôb, čo je oproti päťročnému priemeru menej o dve percentá. Rozdiely v úmrtnosti sa prejavili v dvoch hlavných seniorských podskupinách. Kým starších seniorov nad 75 rokov zomrelo v porovnaní s päťročným priemerom o štyri percentá menej, skupina mladších seniorov (od 65 do 74 rokov) zaznamenala päťpercentnú nadúmrtnosť. „Práve v tejto vekovej kategórii sa v tomto roku výrazne prejavila zhoršená epidemická situácia. Počas prvých troch mesiacov počty zomretých mladších seniorov prevyšovali päťročný priemer zhruba dvojnásobne,“ uvádza ŠÚ SR.

V skupine ľudí v produktívnom veku 15 až 64 rokov dosiahol v auguste počet úmrtí necelých deväťsto osôb. Po druhýkrát v tomto roku tak v tejto kategórii zomrelo menej ľudí v porovnaní s päťročným priemerom. V auguste predstavovala podúmrtnosť zhruba 16 percent, v júli to boli štyri percentá.

Na ochorenie COVID-19 zomrelo v auguste desať osôb. „Koronavírus bol tak medzi všetkými príčinami úmrtí na 12. priečke s podielom 0,2 percenta. Tejto chorobe podľahlo päť osôb v produktívnom veku od 15 do 64 rokov a rovnaký počet seniorov nad 65 rokov,“ uzatvára ŠÚ SR.

(sita)