Úroveň spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom v oblasti obrany a bezpečnosti je na veľmi dobrej úrovni, skonštatoval to Jaroslav Naď,  ktorý v pondelok 27. septembra spolu so štátnym tajomníkom Mariánom Majerom prijal na pôde rezortu obrany pridelenca obrany Maďarska Lászlóa Tamása Leskóa. Ten sa im pri tejto príležitosti predstavil vo svojej funkcii. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Šéf rezortu obrany predstavil novému maďarskému pridelencovi obrany plánované investície do modernizačných projektov a infraštruktúry a informoval ho tiež o plnení medzinárodných záväzkov s cieľom vynakladania dvoch percent HDP na obranné výdavky do roku 2024. Priestor na diskusiu dostali aj novoprijaté strategické dokumenty či pripravovaný Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám.

Obaja ocenili existujúcu spoluprácu v oblasti vzdelávania a spoločného výcviku jednotiek, ako aj v oblasti vojenského zdravotníctva, či spoluprácu príslušníkov Síl pre špeciálne operácie.