Bukovský zvažuje, že sa obráti na generálnu prokuratúru. Zrušenie svojho videokanálu považuje za protiústavné.

Platforma YouTube 26. septembra vymazala kanál lekára Igora Bukovského. Príčinou má byť porušenie komunitných pravidiel, konkrétny dôvod platforma neudala.

Bukovský na sociálnej sieti uviedol, že prvé napomenutie dostal v júli 2021 a od YouTube žiadal konkrétne výhrady a vysvetlenie, aby sa tomu mohol v budúcnosti vyhnúť.

Bukovský tvrdí, že YouTube nemôže bezdôvodne rušiť jeho kanál, pretože Ústava SR v článku 26 priznáva občanom slobodu prejavu, právo na informácie a zakazuje cenzúru. Komunitné pravidlá služieb YouTube či súhlas s ich obchodnými podmienkami nie sú podľa Bukovského zákonom, ktorý môže obmedziť jeho ústavné právo na slobodné šírenie názoru. Podľa svojich slov zvažuje aj možnosti priameho podania podnetu na Generálnu prokuratúru SR. Uviedol tiež, že v pozadí rozhodnutí správcov sociálnych sietí stoja nositelia utajených ideologických cieľov.

„So znepokojením sledujeme, že takáto prax zo strany „správcov“ sociálnych sietí je čoraz častejšia a nositelia utajených ideologických cieľov, ktorí stoja v pozadí týchto nedemokratických, cenzorských činov, už celkom bez zábran porušujú Ústavu SR, Listinu základných práv a slobôd, aj právne predpisy EÚ,“ konštatoval s tým, že pripravuje nový projekt.

Bukovský sa vo svojich videách kriticky vyjadroval na margo protipandemických opatrení. Zdieľal napríklad hoax o tom, že 83 percent tehotných žien očkovaných na koronavírus potratilo. Neskôr sa za toto vyjadrenie ospravedlnil.

Bukovský nevykonáva aktívne lekársku prax, preto si za svoje spochybňujúce postoje k pandémii vyslúžil kritiku od lekárov z prvej línie. Bukovský je medzi odborníkmi z iniciatívy Hovorme spolu, ktorá požaduje, aby RTVS usporiadala sériu piatich diskusií za účasti podporovateľov aj odporcov covidových opatrení.  

Foto: Youtube

(ste)