Nový web Najvyššieho súdu obsahuje v porovnaní s pôvodnou databázou o 25.000 viac rozhodnutí. Pribudnúť by mali aj staršie verdikty tohto súdu, ktoré boli doteraz len v listinnej podobe.


„Funkcionalita je moderná, je tam fulltextové vyhľadávanie a dá sa dohľadať takmer 100.000 rozhodnutí NS SR. Tieto sa po anonymizácii stále dopĺňajú o nové. Tiež aj o historické rozhodnutia, ktoré stále majú relevanciu s ohľadom na to, čo považujeme za ustálenú rozhodovaciu prax NS SR,“ uviedla podpredsedníčka NS SR Andrea Moravčíková. Verdikty súdu sa dajú vyhľadávať aj na základe určených kategórií, metaúdajov či kľúčových slov.

Súd chce na svojom webe komunikovať s verejnosťou aj prostredníctvom videí. „Tie sú dôležitým nástrojom na zvýšenie transparentnosti súdu. Aby mali tieto záznamy pre verejnosť vysokú informačnú hodnotu, na zefektívnenie práce s videami bolo nevyhnutné web upraviť,“ doplnili z tlačového oddelenia. Ďalej informovali, že novinkou je tiež tzv. responzívna HTML šablóna, čo znamená, že sa web korektne otvorí v akomkoľvek zariadení a nie je závislý od webového prehliadača.

(tasr)