Ak bude Slovensko pokračovať v reformách, môže sa stať príkladom pre EÚ. Uviedla šéfka europarlamentnej delegácie.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dnes na ministerstve privítala zástupcov Monitorovacej skupiny Európskeho parlamentu pre demokraciu, právny štát a základné slobody. Na pracovnom stretnutí sa zástupcovia monitorovacej skupiny zaujímali o tie najpálčivejšie otázky z oblasti justície, vrátane niektorých medializovaných prípadov.

Ministerka Kolíková s členmi Sophiouin‘tVeldovou, Elenou Yonchevou, Vladimírom Bilčíkom, AnnalisouTardinovou, PatrykomJakim a SergeyomLagodinskym prediskutovala reformy v oblasti justíciea viaceré súvisiace aktuálne témy.

Od formálneho vzniku monitorovacej skupiny išlo už o šieste stretnutie so zástupcami ministerstva spravodlivosti, pričom diskusia sa zamerala najmä na detailnejšie informácie k plánovanej reforme justície, vrátane pripravovanej zmeny sústavy súdov (tzv. súdnej mapy). Ministerka ozrejmila dôvody a postup pri implementácii reformy súdnej mapy, ktorá bola vypracovaná a priebežne je stále konzultovaná aj s Európskou komisiou pre efektívnu justíciu (CEPEJ).

Členov skupiny informovala taktiež o konzultácii s Benátskou komisiou v otázke posúdenia všeobecnej organizácie právnického povolania v Slovenskej republike a prípadnej úlohe Najvyššieho správneho súdu SR pri posudzovaní disciplinárnych konaní proti advokátom.

Europoslanci sa zaujímali aj o situáciu na prokuratúre a plánované kroky v tejto oblasti. Ministerka v tejto súvislosti informovala aj o zámere zmeniť diskutovaný §363 Trestného poriadku, k čomu sa vláda zaviazala už vo svojom programovom vyhlásení.

Poslanci sa zaujímali aj o výsledky skúmania komisie zriadenej za účelom prešetrenia úmrtia gen. Milana Lučanského. Ministerka poslancov informovala tak o závere komisie, ako aj o stále prebiehajúcom vyšetrovaní tejto udalosti, pre účely ktorého ministerka zbavila mlčanlivosti členov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Predstaviteľov skupiny zaujímala aj otázka vekovej hranice na odchod do dôchodku pre sudcov. Ministerka Kolíková vysvetlila, že vekový cenzus pre výkon sudcovskej funkcie bol u nás zavedený nediskriminačným spôsobom, v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie a judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva.

Po vyčerpaní otázok členov monitorovacej skupiny zhodnotila vedúca delegácie Sophiein’tVeldová, že pripravované reformy najmä v oblasti justície môžu byť len prínosné pre celú krajinu a ak sa dotiahnu až do konca, môže byť Slovensko vzorom pre všetky krajiny EÚ.

„Osobitne dnes, kedy ako vláda máme veľkú ambíciu urobiť množstvo reforiem pre Slovensko, a to osobitne v oblasti justície, je veľmi dôležitý dialóg s europoslancami. Je dobré vysvetliť, prečo sú tieto reformy pre nás dôležité a prečo ich treba robiť v takom rozsahu. Myslím si, že je dôležité vzájomne sa počúvať, aby bolo zrejmé, že máme rovnaké porozumenie pre princípy právneho štátu, pre spravodlivosť a ideme rovnakou cestou. Preto som rada, že tu europoslanci boli, že sme spolu o tom diskutovali a som presvedčená, že ideme rovnakou cestou – k právnemu štátu, k hodnotám demokracie, ktoré máme spoločné v európskom priestore,“ zhodnotila po návšteve monitorovacej skupiny ministerka M. Kolíková.

Monitorovacia skupina Európskeho parlamentu pre demokraciu, právny štát a základné slobody formálne vznikla v roku 2019 nadväzujúc na pracovnú skupinu, ktorá vznikla v júni 2018 v súvislosti s vraždou maltskej novinárky Daphne C. Galiziovej a vraždou J. Kuciaka a jeho snúbenice M. Kušnírovej. Táto skupina má mandát „sledovať porušenia demokracie, právneho štátu a základných práv a zároveň monitorovať boj proti korupcii v rámci EÚ.“

(tasr)