Nová agentúra má zo zdravotného poistenia ušetriť viac ako tri milióny eur ročne. Jej úlohou bude hodnotiť zdravotnícke technológie.

Poslanci Národnej rady SR v stredu schválili zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. Takzvaná HTA agentúra vznikne začiatkom budúceho roka. Jej úlohou bude hodnotiť zdravotnícke technológie v procese kategorizácie s významným dopadom na verejné zdravotné poistenie, analýzy hodnoty za peniaze a poskytovanie odborných odporúčaní. Zákon tiež širšie definuje súvisiace základné pojmy, ako napríklad zdravotnícka technológia.

Zriadenie inštitútu je podľa ministerstva zdravotníctva potrebné pre nedostatočné kapacity rezortu na celistvé a kvalitné hodnotenia týchto technológií. Ďalším dôvodom je potreba nezávislých analýz hodnoty za peniaze v zdravotníctve, ktoré nepodliehajú politickým, priemyselným, či mediálnym tlakom. Predpokladané aktivity inštitútu by pritom mali viesť k úspore zdrojov verejného zdravotného poistenia odhadom nad tri milióny eur ročne.

Nakoľko kapacity inštitútu sú obmedzené, nie je možné, aby sa zaoberal všetkými relevantnými podnetmi. V zákone sa preto pomenúvajú hlavní zadávatelia podnetov, a to predovšetkým rezort zdravotníctva a poisťovne zastúpené svojou združujúcou organizáciou. Okrem toho by sa agentúra mala zaoberať medzinárodnou spoluprácou v oblasti výskumných projektov, ako aj vzdelávaním študentov a medicínskych pracovníkov.

HTA agentúra by sa mala financovať z verejného zdravotného poistenia. Zdravotné poisťovne budú príspevok na správu inštitútu poukazovať priamo na jeho účet. Základom určenia jeho výšky bude celková suma z ročného prerozdeľovania poistného. „Výška príspevku je v prvý rok fungovania 0,026 % a od druhého roku 0,032 % zo základu na jej určenie. Tieto percentá korešpondujú s očakávanými výdavkami inštitútu na rok 2022 vo výške 1,286 mil. eur a vo výške 1,616 mil. eur na rok 2023,” približuje analýza vplyvov.

(sita)