Súdna rada bude vo štvrtok riešiť zrušenie obvinenia Vladimírovi Pčolinskému. Podľa Združenia sudcov Slovenska je to mimo ústavnej a zákonnej pôsobnosti rady.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka zrušil prostredníctvom paragrafu 363 Trestného poriadku uznesenie vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry, ktorým vzniesol obvinenie bývalému riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi Pčolinskému. Súdna rada v návrhu stanoviska, ktoré budú jej členovia schvaľovať, uvádza, že spornému rozhodnutiu predchádzali rozhodnutia senátov Najvyššieho súdu SR. Tri senáty súdu opakovane konštatovali, že väzobné stíhanie Vladimíra Pčolinského je dôvodné. Súdna rada tiež konštatuje, že ustanovenie paragrafu 363 nedovoľuje taký výklad, podľa ktorého by bol generálny prokurátor oprávnený preskúmať alebo prehodnotiť právne závery vyslovené trestnými súdmi. Neumožňuje podľa rady ani odňať súdu právomoc rozhodnúť o vine trestne stíhanej osoby.

K návrhu stanoviska súdnej rady sa vyjadrilo aj Združenie sudcov Slovenska (ZSS), podľa ktorého je mimo ústavnej a zákonnej pôsobnosti súdnej rady akýmkoľvek spôsobom reagovať na rozhodnutie generálneho prokurátora. „Rozhodnutia generálneho prokurátora podľa paragrafu 363 o nezákonnosti vznesenia obvinenia vyšetrovateľom Policajného zboru neruší predchádzajúce rozhodnutie súdu o väzobnom stíhaní, ktoré je zaisťovacím inštitútom (nerozhoduje sa o vine a treste),“ uviedlo ZSS.

Súdna rada sa bude okrem toho vo štvrtok zaoberať napríklad rezolúciou európskej asociácie sudcov k legislatívnym zmenám na Slovensku či spoluprácou súdnej rady so ZSS a iniciatívou Za otvorenú justíciu.

(sita)