Najlepšie aktivity zamerané na ochranu životného prostredia ocenil Trnavský samosprávny kraj v rámci 10. ročníka súťaže Ekologický čin roka. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK. Hodnotiaca komisia vyberala spomedzi 19 projektov v dvoch kategóriách. „Aj súťaž Ekologický čin roka je príkladom toho, ako spolu tvoríme zelený kraj. O zdravé životné prostredie sa pričiňujú aj dobrovoľníci, žiaci alebo aktivisti. Želám si, aby motivovali ďalších obyvateľov kraja a klimatickej zmene sme čelili spoločne,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

V prvej kategórii súťažili občianske združenia, obce a dobrovoľníci. Spomedzi 14 prihlásených subjektov zvíťazil Klub slovenských turistov Tesla Piešťany s projektom obnovy studničiek, značenia a budovanie infraštruktúry v Považskom Inovci. Komisia udelila dve druhé miesta dobrovoľníkom z Trnavy a Senice. Medzi ocenenými figuruje aj Poľovnícka organizácia Šamorín za výsadbu stromov okolo mesta. Súčasťou ocenenia je finančná odmena.

Druhá kategória bola určená pre materské, základné a stredné školy. Ocenených bolo všetkých päť prihlásených škôl. Mimoriadnu cenu získala Stredná odborná škola technická v Dunajskej Strede za vyčistenie a úpravu príjazdovej cesty ku škole. „Teší nás, že k takýmto aktivitám školy vedú deti už od útleho veku. Mnohí mladí ľudia menia svoj životný štýl a návyky. Tým idú príkladom v presadzovaní zodpovednejšieho prístupu k planéte,“ doplnila vedúca oddelenia územného plánovania a životného prostredia TTSK Alena Tajcnerová.

Okrem víťaznej školy cenu dostala Obchodná akadémia Veľký Meder za osvetovú činnosť študentov v rámci projektu „Každý z nás môže urobiť niečo pre udržateľnosť“. Ocenenie si prevzali aj materská škola v Kočíne a Materská škola Hollého Hlohovec. Ocenenie získala aj Základná škola s materskou školou Vančurova v Trnave.

(tasr)