Poslanci neprijali uznesenie odsudzujúce diskrimináciu menšín a komunít žijúcich na Slovensku. Návrh predložila skupina vládnych poslancov.

Iniciatíva prišla klubov Obyčajní ľudia a nezávislé (OĽaNO) a Sloboda a Solidarita (SaS). Zo 125 prítomných za návrh hlasovalo 55 poslancov. Z vládnej koalície uznesenie nepodporili poslanci klubu Sme rodina, ktorí boli proti alebo sa zdržali a časť poslancov klubu OĽaNO nehlasovala.

Národná rada SR v uznesení chcela pripomenúť, že základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, alebo iné postavenie.

„Slovenská republika je preto povinná ich dodržiavať a chrániť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodným právom,“ píše sa v uznesení.

Parlament mal vyjadriť hlboké znepokojenie nad verbálnymi i legislatívnymi pokusmi obmedzovať práva a slobody rôznych skupín ľudí na základe rasy, pohlavia, náboženského vyznania a sexuálnej orientácie.

Poslanecká snemovňa v uznesení pôvodne mienila dôrazne odsúdiť akúkoľvek diskrimináciu menšín a komunít, a tiež útoky na ich základné práva a slobody orgánmi verejnej moci vrátane nenávistných prejavov. Poslanci chceli vyzvať zodpovedné orgány a inštitúcie SR, aby monitorovali prejavy nenávisti vo verejnom priestore vrátane prejavov volených zástupcov voči právam menšín a v súlade so zákonmi SR posilňovali opatrenia na ich elimináciu vo verejnom priestore.

Foto: TASR

(sita)