Pri obvinení novinárov z Denníka N dochádza ku kolízii práva na slobodu prejavu s verejným záujmom, tvrdí obmudsmanka Mária Patakyová.

Zverejnené informácie o obvinení novinárov sú podľa nej príliš strohé na to, aby sa k nim dalo zaujať právne relevantné stanovisko. Navyše, rozhodovacie právomoci vyšetrovateľov a prokuratúra sú vyňaté z pôsobnosti verejného ochrancu práv. Podľa ombudsmanky by preto zrejme nebolo vhodné právne hodnotiť postupy a rozhodnutia v rámci trestných konaní.

„Vo všeobecnosti možno uviesť, že v uvedenom prípade dochádza ku kolízii práva na slobodu prejavu s verejným záujmom, ktorý tkvie tak v ochrane práv iných – konkrétne v ochrane osobnej bezpečnosti utajeného svedka, ako aj v zabránení úniku dôverných informácií,“ povedala Patakyová. Právo na slobodu prejavu novinárov podľa nej požíva jednu z najvyšších záruk právnej ochrany, keďže novinári v demokratickej spoločnosti plnia neoceniteľnú úlohu „strážnych psov demokracie“.

„Na strane druhej však toto výsadné postavenie novinárov kladie zvýšené nároky na povinnosti a zodpovednosť novinárov, ako to vyplýva z článku 10, odsek 2 Dohovoru aj z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva,“ doplnila Patakyová.

Podľa ombudsmanky je potrebné starostlivo vyhodnocovať a vyvažovať protichodné legitímne záujmy – slobodu prejavu a právo verejnosti na informácie na jednej strane a osobnú bezpečnosť utajeného svedka, verejný záujem na vyšetrení trestnej činnosti a ochranu utajovaných skutočností na strane druhej.

Novinárov Moniku Tódovú a Konštantína Čikovského obvinil minulý týždeň vyšetrovateľ z okresného policajného riaditeľstva Bratislava III František Spusta z ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Podľa Trestného zákona im hrozí trest odňatia slobody na dobu jedného roku.

Foto: TASR – Martin Baumann

(sita)