Súdny dvor EÚ uložil Poľsku pokutu za ťažbu v bani Turów. Denné penále vo výške 500-tisíc eur dostalo za pokračovanie ťažby hnedého uhlia.


Podľa súdu v Luxemburgu sa takéto opatrenie javí ako nevyhnutné na zvýšenie účinnosti predbežných opatrení nariadených už uznesením súdu z 21. mája 2021. Poľsko má odradiť od toho, aby odďaľovalo uvedenie svojho konania do súladu s príslušným uznesením.

Hnedouhoľná baňa Turów sa nachádza na poľskom území v blízkosti hraníc s Českou republikou a Nemeckom. Príslušné poľské orgány vydali v roku 1994 firme patriacej ku koncernu najväčšej poľskej energetickej spoločnosti PGE koncesiu na ťažobnú činnosť v tejto bani až do 30. apríla 2020. Na základe poľského zákona z roku 2008 môže byť platnosť koncesie na ťažbu hnedého uhlia jednorázovo predĺžená o ďalších šesť rokov bez posúdenia vplyvov na životné prostredie, ak je toto predĺženie odôvodnené.

V októbri 2019 podala PGE žiadosť o predĺženie koncesie o šesť rokov, v januári 2020 regionálna správa ochrany životného prostredia vo Vroclave odobrila pokračovanie ťažby v bani Turów až do roku 2044 a vlani v marci poľské ministerstvo pre životné prostredie povolilo ťažbu do roku 2026.

(tasr)