V auguste potvrdili delta variant v skoro 99 percentách pozitívnych vzoriek. Delta variant vírusu SARS-CoV-2 mal v auguste takmer výhradné zastúpenie v populácii.

Laboratóriá ho sekvenovaním potvrdili v skoro 99 percentách pozitívnych vzoriek. V auguste úspešne sekvenovali celkovo 1 085 pozitívnych vzoriek, z toho v 1 073 prípadoch identifikovali delta variant. Alfa variant potvrdili v 11 vzorkách, jedna obsahovala iný variant. O výsledku sekvenovania pozitívnych vzoriek za minulý mesiac informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Laboratóriá v auguste sekvenovali každú jednu pozitívnu vzorku s Ct pod 25. Ct hodnoty vyššie ako 25 totiž výrazne znižujú úspešnosť sekvenácie. Na sekvenovaní vzoriek sa podieľajú laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva SR, Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave a Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.

(sita)