Útok polície na novinárku Tódovú a jej šéfa Čikovského je otvorenie ďalšej kapitoly na ceste k deštrukcii systému. Ten však v jadre netrpí dotieravosťou novinárov, bremeno leží na pleciach ľudí z orgánov činných v trestnom konaní a advokátoch, čo cez novinárov účelovo vypúšťajú tajné informácie na verejnosť, píše v Štandarde Matej Gašparovič. 

„Ak novinári robia svoju prácu, treba sa ich zastať. Je na hrane, ak vynášajú informácie, ktoré môžu ovplyvniť vyšetrovanie. Ale aj v tomto prípade nie je najdôležitejšie poukazovať na nich. Úlohou novinára je hľadať informácie a obozretne informovať, nie „vyšetrovať“, či jeho informátor nespáchal trestný čin. Ak im tieto informácie sprostredkúvajú advokáti, vyšetrovatelia či dokonca prokurátori, potom oni nesú hlavné bremeno zodpovednosti.“

(fan)