Je na mieste zamyslieť sa, či by neochránilo svet lepšie, keby sme darovali nielen tretie dávky pre inak zdravých, mladých ľudí, ale aj druhé dávky z úvodnej série v prípade tých, ktorí covid už prekonali, radšej zvyšku sveta, píše Martin Kršák v Postoji.

„Máme predsa dostatok informácií na to, aby sme vedeli, že ďalšie dávky vakcín majú ďaleko väčší efekt u ľudí, ktorí s vírusom ešte neprišli do kontaktu alebo nie sú zaočkovaní, a to dokonca aj zo sebeckého pohľadu. Takýto praktický prístup však vyžaduje trochu odvahy pri presviedčaní vystrašených ľudí, ale aj vládnych exekutív. Akokoľvek, potrebujeme znížiť celkovú zásobu jedincov vnímavých na koronavírus SARS-CoV-2, a to na celom svete a v čo najkratšom časovom intervale. Na prevenciu vytvárania nových mutácií totiž potrebujeme čo najviac znížiť počet tých, v ktorých môže kvôli naivnej imunite vírus prežívať dlhšie. Vírus totiž mutuje náhodne a vývin mutácií je priamo úmerný počtu infikovaných buniek, ktoré ho vyrábajú, ako aj času, počas ktorého k procesu dochádza. Výrobu nových vírusov zastaví až bunková a protilátková imunita. Rýchlejším očkovaním celého sveta sa tak zníži možnosť dovozu mutantov aj z krajín, ktoré v súčasnosti nemajú takmer žiadnu alebo len veľmi limitovanú možnosť vakcinácie obyvateľstva“, píše Postoj.

(fan)