Ľudstvo spravilo obrovský krok. Hmotu v jej najhlbšom vnútri dokážu vedci opísať matematickými rovnicami, tie preháňať cez obrie superpočítače a skladať nové štruktúry na atómovej úrovni, hovorí vedec Roman Martoňák – profesor na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave v rozhovore s Jozefom Hajkom v denníku Štandard.

„Hoci najväčší pokrok sme, samozrejme, urobili  v 20. storočí, revolúcia v skutočnosti prišla o niekoľko storočí skôr. Spôsobili ju ľudia ako Galileo a Newton, ktorí sa prvý raz dokázali pýtať správne otázky a pýtať sa ich spôsobom, ktorý nám umožňuje nájsť správnu odpoveď. Ľudia dovtedy všeličo pochopili a vymysleli, ale nedá sa to nazvať  systematickou fyzikou. Až keď sa našla správna metóda, nastal obrovský rozmach fyziky“, hovorí Roman Martoňák v rozhovore v denníku Štandard.

 

(fan)