Svetový fotograf, ktorý dokumentoval vieru v Boha: Abbas. Je tu ďalšia časť seriálu o najlepších fotografoch.

Zobrazenie duchovna v kresťanskom svete, kde je emocionalita nerozlučne zapletená s racionalitou je veľká výzva. Prienik fotografa do duchovna nie je nič jednoduché. Spirituálny svet sa zvyčajne fotografoval cez symboliku a znaky či symboly v priestore. Autori skôr ako duchovno vyžarujúce z človeka vyhľadávali pôsobenie jasne zadefinovanej symboliky. Sakrálnej téme sa venovalo viacero významných autorov zvlášť vo východnej Európe. Treba spomenúť Antonína Kratochvíla, ktorý fotografoval púte v Poľsku, Josefa Koudelku či Markétu Luskačovú. Na Slovensku to bol najmä Tibor Huszár. Samozrejme, viacero iných svetových fotografov mapovalo svet viery v exotickom svete, napríklad rôznorodé rituály domorodých kmeňov. Spomeniem aspoň Cristinu Garcia Rodero v druhej polovici 20. storočia.

Viac sa dočítate v článku denníka Štandard.