Slovensko sa ocitlo vo víre hádok a konfliktov, ktoré umocnila pandémia koronavírusu. Ľudia podliehajú strachu a zlosti, vo veľkej miere sa podľa odborníkov uzatvárajú do „bublín“. Pápež nám však ukázal inú cestu. Zhodli sa účastníci diskusie na portáli Aktuality.sk.

„Zdôraznil, že treba byť otvorený pre budúcnosť,“ vníma odkaz pápeža jezuitský kňaz Ladislav Csontos. Zároveň podľa neho hlava katolíckej cirkvi vľúdnosťou a úsmevom ukazovala, aby ľudia pred hádkami uprednosnili snahu pochopiť iných.

„Aby sme hľadali dialóg. Aby sme sa nestavali do konfrontačných pozícií, čierno-bieleho videnia, ale aby sme našli spôsob, ako viesť dialóg aj s tými, ktorí nateraz stoja na vyhranených, nekompromisných pozíciách,“ sprostredkoval pápežove výzvy Csontos.

(fan)