V silne preočkovaných štátoch sa ukazujú pozitívne dosahy vakcín a spoločnosti ostávajú bez výraznejších obmedzení. Ochorenie COVID-19 sa čoraz častejšie skloňuje so slovom „endemický“. Predstavuje situáciu, keď sa na určitom území vírus udomácni. Koronavírus sa vo svete zdomácňuje, čakajú nás však ďalšie očkovania. Situácia sa zhorší, ak sa vyvinie variant, ktorý obíde imunitu z doterajších vakcín, zhodujú sa vedci v ankete denníka Štandard.

Odborníkov Vladimíra Krčméryho, Ruth Tachezy, Václava Hořejšího, Tatianu Betákovú a Libora Grubhoffera oslovila Eva Struhárňanská s dvoma otázkami:

1) Môžeme vzhľadom na infekčnosť delta variantu a očkovanie očakávať, že sa v krátkodobom horizonte stane vírus SARS-CoV-2 endemickým?

2) Čo by to pre Európana znamenalo z pohľadu očkovania? Pravidelné plošné preočkovanie, alebo len každoročné očkovanie rizikových skupín ako pri chrípke?

(fan)