Európsky parlament navrhol, aby sa rodovo podmienené násilie považovalo v EÚ za „závažný zločin“.  Iniciatíva požaduje cielenú legislatívu a politiku zameranú na riešenie všetkých foriem násilia a diskriminácie na základe pohlavia v offline a online prostredí.

Podporilo ju 427 poslancov, 119 bolo proti a 140 sa hlasovania zdržalo. Diskriminácia na základe pohlavia sa týka žien a dievčat, ale aj osôb z LGBTIQ+ komunity.Europoslanci vyzvali Európsku komisiu, aby zaradila rodovo podmienené násilie medzi nové oblasti trestnej činnosti podľa článku 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) spolu s ďalšími zločinmi, proti ktorým je potrebné bojovať na spoločnom základe, ako sú obchodovanie s ľuďmi, drogami a zbraňami, počítačová kriminalita a terorizmus.

To by slúžilo ako právny základ pre smernicu EÚ zameranú na obete s využitím noriem Istanbulského dohovoru a ďalších medzinárodných noriem. Nová smernica by mala zahŕňať: preventívne opatrenia, a to aj prostredníctvom rodovo citlivého a prierezového programovania vzdelávania; podporné služby, ochranné a reparačné opatrenia pre obete; opatrenia na ukončenie všetkých foriem rodovo podmieneného násilia vrátane násilia voči osobám LGBTIQ+; minimálne štandardy pre presadzovanie práva; ustanovenia na zabezpečenie toho, aby sa pri určovaní starostlivosti o dieťa a právach navštevovať deti zohľadňovali incidenty rodovo podmieneného násilia a nakoniec aj spoluprácu medzi členskými štátmi a výmenu osvedčených postupov, informácií a odborných znalostí.

Europoslanci v uznesení odsúdili vraždenie žien ako najextrémnejšiu formu rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách a dievčatách a zdôraznili, že odmietnutie bezpečnej a legálnej starostlivosti o potraty je tiež formou rodovo podmieneného násilia. Poukázali na mnohé nepriaznivé osobné, sociálne a ekonomické efekty rodovo podmieneného násilia a pripomenuli, že pandémia koronavírusu túto situáciu len zhoršila.

EP v tlačovej správe pripomenul, že jedna tretina žien v krajinách EÚ už zažila fyzické a/alebo sexuálne násilie. Okolo 50 žien každý týždeň príde o život kvôli domácemu násiliu a 75 percent žien v profesionálnom prostredí hlásilo prípady sexuálneho obťažovania.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová počas stredajšieho vystúpenia o stave EÚ na plenárnom zasadnutí EP oznámila, že do konca roka eurokomisia navrhne zákon na boj proti násiliu páchanému na ženách, ktorý bude zahŕňať prevenciu, ochranu a účinné stíhanie takýchto prípadov na internete aj v skutočnom prostredí.

(tasr)