Rada prokurátorov považuje odbornú diskusiu k problematike sporného paragrafu 363 Trestného poriadku za žiadúcu. Nevylučuje jeho úpravy, žiada však, aby sa udiali v riadnom legislatívnom procese,

po odbornej diskusii, a nie pod tlakom negatívnej verejnej mienky a médií. Informoval o tom predseda Rady prokurátorov SR Stanislav Jakubčík.

Rada prokurátorov SR citlivo vníma udalosti spojené s prepustením bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského z väzby. Tomu Generálna prokuratúra SR zrušila obvinenie práve podľa paragrafu 363 TP, ktorý dáva generálnemu prokurátorovi právomoc zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta v prípravnom konaní, teda v procese pred podaním obžaloby, ak bol týmto rozhodnutím porušený zákon.

„Akékoľvek sporné názory na postup orgánov prokuratúry v konkrétnej veci sa však nemajú premietať v mediálnom priestore útočným spôsobom, bez potrebných odborných znalostí a poznania všetkých okolností prípadu vrátane vyšetrovacích spisov, a preto rada vyzýva zainteresované strany na zdržanlivosť a kultivovanosť,“ uviedol Jakubčík.

Vnútornou diskusiou musia byť sporné názory na postup v konkrétnej veci zovšeobecnené tak, aby neboli spochybňované postupy orgánov činných v trestnom konaní v iných trestných veciach. Rada prokurátorov SR zároveň vyzvala Ministerstvo spravodlivosti SR, vládu a parlament, aby prípadné zmeny sporného paragrafu boli zapracované v rámci pripravovanej novely TP.

Generálna prokuratúra zrušila 31. augusta na základe paragrafu 363 TP obvinenia bývalému riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému, podnikateľovi Zoroslavovi Kollárovi, finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, bývalému riaditeľovi kontrarozviedky SIS Ľubomírovi Arpášovi a voči Arpášovej manželke.

(tasr)