Arcibiskup Ján Babjak sa poďakoval pápežovi za návštevu gréckokatolíkov. V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku je „Peter z Ríma“ po celé storočia veľmi milovaný, uviedol vo svojej ďakovnej reči Svätému Otcovi Františkovi na záver svätej liturgie Jána Zlatoústeho v Prešove.

„Modlime sa za Vás i za Vaše apoštolské dielo, ktoré konáte po celom svete a posilňujete bratov a sestry vo viere. Vieme, s akou láskou sa ujímate marginalizovaných ľudí, ako ich milujete, práve preto že trpia a pripodobňujú sa samému Ježišovi Kristovi, ktorý nás vykúpil svojou smrťou na kríži a slávnym zmŕtvychvstaním,“ uviedol Babjak pri príležitosti pápežovej návštevy katolíkov byzantského obradu na Slovensku v Prešove, kde sídli Gréckokatolícka metropolia sui iuris.

Arcibiskup pápežovi poďakoval za jeho silné slová. „Nesmierne sa tešíme Vašej návšteve, pri ktorej ste predsedali tejto svätej liturgii a radostnej zvesti, ktorú ste nám ohlásili. Budeme uvažovať nad Božím slovom, ktoré zaznelo z Vašich úst a z Vášho srdca a budeme si ho vštepovať do srdca, aby v nás roznecovalo ešte väčšiu lásku a vernosť k Pánu Ježišovi, k Presvätej Bohorodičke, k Ježišovmu krížu, i k Vám, drahý Svätý Otče,“ dodal Babjak.

(sita)