Slovensko má najvyššiu infláciu za takmer desaťročie. Rast cien pokračoval aj v auguste, medziročná inflácia dosiahla až 3,8 %. Je to najvyššia hodnota od októbra 2012. Informoval o tom v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.  Infláciu opäť ťahali nahor vyššie ceny za dopravu, imputované nájomné ovplyvňované cenami stavebných materiálov a dynamicky rastúce ceny potravín.

Štatistici vyzdvihli, že kým zo začiatku roka ceny bývania a energií tlmili rast cien, v druhej polovici roka ho už naopak podporujú. Zdražovanie stavebných materiálov totiž už prekrylo efekt zlacnenia energií v úvode roka. „K tomu sa pridali drahšie palivá s medziročným rastom už štvrtý mesiac nad úrovňou 20 %. Aktuálne v auguste poskočili aj ceny potravín a medziročne boli vyššie o 3,7 % (najviac od júna 2020), a to vplyvom rastu tých zložiek, ktoré narástli medzimesačne, a to najmä ceny chleba a obilnín, mlieka, syrov a vajec ako aj mäsa,“ poznamenali štatistici. Najvýraznejší vplyv na celkový rast v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mali ceny váhovo menej dôležitých položiek ako nábytok, pohonné látky a výrobky osobnej starostlivosti.

Medzimesačne ceny vzrástli o 0,4 %, tempo rastu sa však spomaľovalo a bolo najmiernejšie za posledné štyri mesiace.  Najvýznamnejšie k medzimesačnému rastu cien prispeli drahší nábytok, bytové zariadenia a bežná údržba (nárast o 1,1 %). Oproti júlu však zdražela aj doprava (o jedno percento). Zdraželi aj rozličné tovary a služby (o 0,8 %), kam patria napríklad predmety na osobnú hygienu. Naďalej rástlo aj tzv. imputované nájomné, ktoré zohľadňuje náklady na vlastné bývanie, a to medzimesačne o 1,6 %.

Naopak, medzimesačné zdražovanie tlmili potraviny a nealkoholické nápoje (pokles o 0,1 %). Potraviny ako chlieb, obilniny, mlieko, syry, vajcia, mäso, oleje a tuky zdraželi, ovocie a zelenina zase zlacneli, v súhrne si však potraviny ako celok udržali júlovú úroveň.

Index spotrebiteľských cien sa v auguste oproti júlu zvýšil v domácnostiach zamestnancov, v domácnostiach dôchodcov zhodne o 0,4 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 0,3 %. V medziročnom porovnaní rástli ceny vo všetkých odboroch, napríklad v bývaní o 2,2 %. Najviac v tomto segmente zdraželi položky imputované nájomné (o 8,6 %) a údržba či oprava obydlia (o 7,4 %).

Potraviny a nealkoholické nápoje medziročne zdraželi o 3,7 %, a to vo všetkých deviatich triedach. Najvýraznejšie zdražela zelenina (o 12,9 %), mäso (o 2,4 %), chlieb a obilniny (o 2,5 %), ako aj mlieko, syry a vajcia (o 2,3 %). V doprave boli ceny medziročne vyššie o 11,1 %. Najviac zdraželi ceny palív a mazadiel (o 22,1 %).

Šiesty mesiac po sebe ovplyvňuje infláciu v medziročnom porovnaní aj rast cien tabakových výrobkov po úprave daní (o 16,5 %) a v auguste tiež vyššie ceny alkoholických nápojov, hlavne destilátov. V menšej miere k úrovni inflácie prispeli medziročne vyššie ceny nábytku, zariadení aj podlahovín (6,8 %), pokračujúci rast cien za noviny, knihy a kancelárske potreby o 6,6 % aj za dovolenkové zájazdy o 4,9 %.

Index spotrebiteľských cien sa v auguste medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 3,8 %,za domácnosti dôchodcov o 3,9 %, za nízkopríjmové domácnosti o 3,6 %. „V súhrne za osem mesiacov roka 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 2,1 %. Medziročne sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,2 %, za nízkopríjmové domácnosti o dve percentá, za domácnosti dôchodcov o 1,9 %,“ uzavreli štatistici.

(tasr)