Dôvera voči štátu, vláde, zdravotníckym a vedeckým autoritám je silne prepojená s prijatím alebo odmietnutím očkovania. K týmto záverom prišiel tím dánskych vedcov v obsiahlom prieskume, ktorý uskutočnil vo ôsmich štátoch, píše český Deník N.

Autori štúdie riešili otázku ako vysvetliť veľké rozdiely v ochote k očkovaniu, ktoré sa prejavujú medzi krajinami, v ktorých by sa dalo očakávať viac menej podobné chovanie vzhľadom k životnej úrovni a kultúrnemu zázemiu. Napríklad na začiatku štúdie bola táto ochota vo Francúzsku 47% a v Dánsku až 83%.

(fan)