Budaj považuje pápeža Františka za zeleného, osvojil si poznatky vedcov. Encyklika pápeža Františka Laudato si´ je podľa envirorezortu iba druhou encyklikou v histórií rímsko-katolíckej cirkvi, ktorá nie je určená iba pre veriacich, ale pre všetkých ľudí.

Ján Budaj to povedal na dnešnej tlačovej konferencii, ktorú Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) zorganizovalo pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku. Šéf envirorezortu uviedol, že encyklika Laudato si´, ktorú hlava rímsko-katolíckej cirkvi napísala, je dielom poukazujúcim na vplyv človeka na životné prostredie.

Šéf envirorezortu sa stotožňuje so slovami Svätého otca, že vlády pristupujú v oblastí globálnej klimatickej krízy často iba ku krátkodobým riešeniam, ktoré ich predstaviteľom prinášajú body v najbližších voľbách, a k potrebným opatreniam sa stavajú často neochotne. „Našou spoločnou výzvou je nechať sa inšpirovať aj návštevou Svätého otca na Slovensku a spojiť všetkých ľudí dobrej vôle, ktorým záleží na tom, aby sa zlé veci už neopakovali a aby sa ‚krajina uprostred‘, ako dnes pápež nazval Slovensko, stala lídrom v ochrane životného prostredia,“ povedal Budaj. Šéf envirorezortu sa chce v boji proti klimatickým zmenám spojiť aj s Konferenciou biskupov Slovenska, ktorá by sa v duchu pápežovho posolstva mala podieľať na šírení osvety v oblasti ochrany životného prostredia.

Štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča uviedol, že v encyklike Laudato si´ pápež pomenováva problémy v oblasti životného prostredia, ktoré trápia aj Slovensko a ponúka riešenia, ktoré môžu byť aj Slovensku nápomocné pri riešení klimatickej krízy. „Svätý otec v encyklike pomerne ostro kritizuje konzumizmus, kultúru vyhadzovania, či absenciu prvkov cirkulárnej ekonomiky, čo sú presne tie isté problémy, s ktorými sa potýka aj Slovensko a ktoré musíme riešiť, ak chceme uspieť,“ povedal Kiča. Pápež podľa neho vo svojom diele zdôrazňuje dôležitosť prístupu ľudí k pravdivým informáciám o stave životného prostredia, v ktorom sa nachádzajú a kritizuje prístup človeka k prírode, vďaka ktorému dochádza k strate biodiverzity a vymieraniu druhov živočíchov. Politickí lídri by podľa hlavy rímsko-katolíckej cirkvi mali vychádzať pri riešení globálnej klimatickej krízy z pravdivých poznatkov.

Štátny tajomník MŽP SR Juraj Smatana dodal, že encyklika Laudato si´ je po encyklike pápeža Jána XXIII. Pacem in terris (Život v mieri) z roku 1963 iba druhou encyklikou, ktorá nie je venovaná len veriacim, ale všetkým ľuďom. Encyklika sa venovala hrozbe jadrovej vojny na zemi. Podľa Smatanu preto možno usúdiť, že pápež František prikladá hrozbe globálneho otepľovania rovnaký, ak nie väčší význam a považuje ju za skutočne vážnu. Smatana preto verí, že postoj jednej z najväčších osobností súčasnosti sprístupní tému klimatickej krízy a globálneho otepľovania všetkým ľuďom.

(sita)