Cirkev má byť znakom slobody a prijatia. Má byť pokorná ako Ježiš, ktorý sa zriekol všetkého a stal sa chudobným, aby nás obohatil. Vyhlásil to pápež František v príhovore v bratislavskej Katedrále sv. Martina, kde sa stretol s biskupmi, kňazmi, ako aj ďalšími zasvätenými osobami a katechétmi. Pápež vyzdvihol slobodu, tvorivosť a dialóg ako aspekty, ktorými sa má Cirkev riadiť.

„Cirkev, ktorá formuje ľudí v zmysle vnútornej a zodpovednej slobody a ktorá vie byť tvorivá v ponáraní sa do dejín a kultúry, je tiež cirkvou, ktorá vie viesť dialóg so svetom – s tými, ktorí vyznávajú Krista, hoci nie sú ‚od nás‘, s tými, ktorí kráčajú namáhavou cestou duchovného hľadania, a tiež s tými, ktorí neveria,“  vyhlásil Svätý Otec v príhovore duchovným.

Predstaviteľov cirkvi poprosil, aby nepodľahli pokušeniu okázalej nádhery a svetskej veľkoleposti. „Aká krásna je pokorná cirkev, ktorá sa neoddeľuje od sveta a nepozerá na život s odstupom, ale žije v jeho vnútri,“ povedal pápež. Vyzval ich nebáť sa formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Povzbudil ich, aby formovali veriacich k slobode od rigidnej religiozity. „Nik sa nesmie cítiť utláčaný, ale každý nech má možnosť objaviť slobodu Evanjelia a postupne vstúpiť do vzťahu s Bohom,“ vyhlásil.

Pápež tiež vyzýva na tvorivosť. Poukázal na osobnosti sv. Cyrila a Metoda, ktorí vymysleli nové písmo a jazyky na šírenie Evanjelia a boli tvoriví v pretlmočení kresťanského posolstva. „Nepotrebuje to isté aj dnešné Slovensko? Nie je snáď toto najurgentnejšou úlohou cirkvi pri dnešných európskych národoch – vymyslieť nové ‚písma‘, aby zvestovala vieru?“ opýtal sa pápež.

Svätý Otec pripomenul, že cirkev je spoločenstvo, ktoré zvestovaním Evanjelia lásky vytvára spoločenstvo, priateľstvo a dialóg medzi veriacimi, medzi rôznymi vierovyznaniami a medzi národmi. „Jednota, spoločenstvo a dialóg sú vždy krehké, najmä vtedy, keď máme za sebou bolestné dejiny, ktoré zanechali po sebe jazvy,“ skonštatoval s tým, že rany môžu byť otvormi, cez ktoré prechádza Božie milosrdenstvo. Pápež pripomenul Ježišovu výzvu, „aby sme prerušili začarovaný a ničivý kruh násilia, aby sme nastavili druhé líce, aby sme sa nedali premôcť zlu, ale dobrom premáhali zlo“.

Pápež sa poďakoval duchovným za ich prácu. „Prajem vám, aby ste naďalej kráčali cestou evanjeliovej slobody, v tvorivosti viery a v dialógu, ktorý vyviera z Božieho milosrdenstva,“ uzavrel Svätý Otec.

(tasr)