Svätý Otec sa zúčastňuje na ekumenickom stretnutí na nunciatúre. Hlavu katolíckej cirkvi privítal predseda Ekumenickej rady cirkví Ivan Eľko.

Svätý Otec František sa po prílete na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave presunul na Apoštolskú nunciatúru, kde sa koná ekumenické stretnutie. Na úvod hlavu katolíckej cirkvi privítal predseda Ekumenickej rady cirkví Ivan Eľko.

Katolícka biskupská konferencia má v Ekumenickej rade cirkví v Slovenskej republike štatút pozorovateľa. „Predsedom orgánu je Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, podpredsedom Ján Szőllős z Bratskej jednoty baptistov v Slovenskej republike,“ priblížili pre TASR z tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska.

Súčasťou nedeľného popoludňajšieho stretnutia v priestoroch apoštolskej nunciatúry je aj príhovor pápeža, modlitba Žalmu 103, skupinová fotografia a osobný pozdrav účastníkov.

Úzka spolupráca medzi Ekumenickou radou cirkví v Slovenskej republike a rímskokatolíckymi cirkvami sa rozvinula pri štúdiu Charta Oecumenica, dokumentu, ktorý spoločne vypracovali Konferencia európskych cirkví a Rada európskych biskupských konferencií. Apoštolská nunciatúra na Slovensku, ktorú 1. januára 1993 zriadil vtedajší pápež Ján Pavol II., sídli v Bratislave. Prvým nunciom s trvalým pobytom v krajine po vyhlásení samostatnosti Slovenska bol arcibiskup Luigi Dossena. Nunciatúra spočiatku z dôvodu absencie osobitného sídla bola umiestnená u sestier uršulínok v Bratislave, v ich dome na Uršulínskej ulici.

Pri príležitosti zriadenia nunciatúry v Bratislave vtedajší štátny sekretár kardinál Angelo Sodano vyjadril svoju vďačnosť „národným a mestským inštitúciám, ktoré pochopili hodnotu tohto pápežského zastúpenia a prispeli k jeho vytvoreniu“. Ďalšie poďakovanie patrilo „slovenskému episkopátu, rehoľným rodinám a všetkým, ktorí nám v týchto rokoch veľmi pomohli“.

Po ekumenickom stretnutí sa pápež František súkromne stretne s členmi Spoločnosti Ježišovej zo Slovenska. Na stretnutí bude prítomných zhruba 50 jezuitov.

(tasr)